Skauti a skautky se v našem oddílu scházejí každý týden v pátek na oddílovkách a podle družin (ve středu nebo ve čtvrtek) na družinovkách. Dále jezdíme na vícedenní výpravy, expedice a naše činnost vrcholí v létě – skautským táborem.

Co se všechno děje na oddílovce

Oddílovka začíná tradičně v 16:07 nástupem a oddílovým pokřikem. Vedoucí řekne členům důležité informace, projede plán dalších akcí, popř. vyřeší nezbytnosti typu placení registrace apod.

Po nástupu následují bloky různých her či aktivit, při kterých se děti učí různé skautské či další dovednosti, které se jim budou hodit celý život.

Děti jsou postaveny před problémy, které musí týmově vyřešit a postavit se k nim čelem – například získat ve městě co nejvíce podpisů od cizích lidí, zjistit informace apod.

Jindy se třeba zaměřujeme na šifry, zdravovědu, nebo hrajeme různé zábavné hry.

Co se všechno děje na družinovce

Družinovky jsou tu od toho, aby se stmelovala družina. Družinovky se odehrávají každý týden a jsou určeny pouze pro členy dané družiny. Družinovku vede rádce, tedy nejzkušenější člen družiny.

Ten má za úkol připravit pro své kamarády program, při kterém se navzájem poznají, naučí důvěřovat svým kamarádům, ale i sobě samému.

Družinovky probíhají v uvolněné atmosféře, kdy „šéf“ je většinou o rok, nebo dva roky starší než další členové a ostatní ho berou spíše jako svého kamaráda, než vedoucího.

Vícedenní výpravy

Náš oddíl se snaží jezdit každý měsíc na vícedenní výpravy, je však pravdou že díky vytíženosti vedení se to ne vždy podaří. Na výpravy jezdíme buďto na chaty, které si pronajímáme od jiných oddílu, popř. dalších organizací, na fary nebo v létě na putovní výpravy pod stan.

Výprava začíná srazem v pátek odpoledne (zpravidla na nádraží), odkud jedeme na místo určení. Od nádraží to bývá ještě kousíček na chatu, na kterou mašírujeme samozřejmě pěšky. Na chatě se zabydlíme a začíná program. Ten tvoří většinou nejrůznější akční hry v lese, ale nebráníme se také logickým a přemýšlecím hrám vevnitř.

Výpravy jsou často tematicky zaměřené a mohli jsme si tedy prožít například Den Trifidů nebo výpravu, kde jsme rozhodovali, kdo se stane Superpoutníkem.

Na výpravách si děti pod zkušeným dozorem sami vaří, topí a připravují dřevo.

Výpravy jsou velmi důležitým prvkem činnosti našeho oddílu a jak říkáme – jsou tím, kde se tvoří parta. Proto doporučujeme, aby Vaše dítě na výpravy jezdilo, jinak pro něj nebude skauting tím, čím by měl být.

Expedice

Dalším prvkem v činnosti skautů a skautek jsou expedice. Jsou to výpravy, které jsou delší jak 3 dny a dělíme je na klasické a městské.

Při klasickým expedicích se vydáváme do nejrůznějších pohoří, kterými putujeme s těžkým batohem na zádech, táboříme a poznáváme zajímavá místa. Na expedice jsme již vyrazili například na Malou Fatru nebo do Adršpachu.

Při městských expedicích se vydáváme do vzdálenějších měst a poznáváme místní památky a zvyky. Přespáváme ve skautských klubovnách, chodíme za kulturou nebo do aquaparků. Od roku 2009 jsme navštívili Prahu, Liberec, Pardubice nebo třeba Vídeň. Jsme prostě hustí!

Tábor

Vrcholem činnosti oddílu je zpravidla třítýdenní letní stanový tábor. Skautský tábor se velmi odlišuje od táborů, které pořádají jiné organizace pracující s dětmi.

Na našem táboře děti nespí v chatkách, ale ve stanech, které si musí sami nejprve postavit. Jídlo jim neservírují placené kuchařky v dobře vybavené kuchyni, ale musí si jej sami v týmu připravit a to ještě pro celý zbytek tábora.

Na táboře není elektrika a pouze studená voda z potoka. Zkrátka - nic děti nedostanou zadarmo.

Ale i přesto, se děti na tábor každý rok velmi rádi vracejí.

Aktuality

Letní tábor 2019 "Stavba rakety"

Skauti + Skautky 1.-21.7.2019          Vlčata + Světlušky 1.-13.7.2019

Prosíme, abyste co nejdříve provedli přihlášení a následnou platbu za letošní tábor.

Díky

 

 

Najdete nás na:

                      Grafický návrh a realizace: StavímeWeby.eu - tvorba webových stránek  |