15. skautský oddíl Poutníci je jedním z tradičních a co se počtu členů týče jedním z největších skautských oddílů v Olomouci. V současné době má oddíl přes 60 aktivních členů, pro které připravuje jejich činnost 10 stálých členů vedení a bezpočet externistů z řad bývalých členů i vedoucích.

V našem oddílu působí 3 věkové kategorie – světlušky (holky 7-11 let), vlčata (kluci 7-11 let) a koedukovaná skupina skautů a skautek ve věku 11-15 let.

Akce a činnost našeho oddílu jsou orientovány na aktivní pobyt v přírodě a její poznávání, také na poznávání krás okolních měst či měst zahraničních. Snažíme se také do naší činnosti zapojit moderní technologie a podporovat tak přirozený vývoj naší společnosti. Všechny tyto dovednosti a zážitky naši členové prožívají na oddílových či družinových schůzkách, víkendových výpravách pod stan nebo do některé ze skautských základen. Na výpravy vyrážíme jednou za čas i na kole či saních, nebo se brodíme po zasněžených (ano, ještě takové chvíle nastávají) pláních našich hor. Vrcholem celého roku a zúročením všech získaných dovedností je tradiční letní stanový tábor.

Neznamená to ale, že se po příchodu do našeho oddílu změní Vaše dítě v zeleného človíčka, který bude jíst pouze travní semínka. To opravdu ne.

Naše členy vedeme osvědčenou skautskou metodou jak k samostatnému myšlení, tak i ke spolupráci v týmu.

U poutníků se děti již od malička učí tzv. soft-skills, takže jim nedělá problém například vystoupit před ostatní a odprezentovat projekt, který vytvořila jejich družinka, zmapovat okolí tábořiště, určit sever, poznat stopy lesní zvěře, orientovat se v základních druzích rostlin i stromů. V oddíle se dostanou do kontaktu s buzolou, GPSkou, foťákem, sirkami nebo lezeckým sedákem a lanem. K zavázání tkaniček umí použít 6 základních uzlů a postupně se učí rozhodovat o nutnosti toho či onoho vybavení, časem si tak na výpravu raději místo plyšáka vezmou o jedny ponožky víc, nebo nezapomenou na své povinné věci.

Snažíme se rozvíjet individuální schopnosti a záliby našich členů, k tomu nám slouží zázemí naší skautské klubovny, která se nachází v areálu základní školy ZŠ Roosveltova. 

Se školou a školkou v areálu spolupracuje formou dětských dnů a jiných akcí pro děti.

Vůdcem oddílu je aktuálně Lukáš Kaleta - Kovboj, který má k dispozici různorodý tým lidí, který se stará o chod oddílu a všestranný rozvoj nám svěřených dětí.

Věřte že tým vedoucích se řídí heslem: „Jednou skautem, navždy skautem“ a skauting neberou jako políčko v kalendáři běžného dne, ale skauting je pro ně životním stylem! 

Aktuality

Registrace 2020

Žádáme o zaplacení REGISTRAČNÍHO POPLATKU  (500,-) nejpozději do konce Února 2020. Po překročení této časové lhůty bude opozdilcům částka navýšena.

Letní tábor 2020 

Skauti + Skautky 1.-19.7.2020          Vlčata + Světlušky 1.-11.7.2020

Prosíme, abyste co nejdříve provedli přihlášení a následnou platbu za letošní tábor.

Díky

 

 

Všechny platby prosím provádějte na střediskový bankovní účet: 2300260022 / 2010 

 

Najdete nás na:

                      Grafický návrh a realizace: StavímeWeby.eu - tvorba webových stránek  |