SKAUTI A SKAUTKY

Děti ve věku od 11 do 15 let se v našem oddíle scházejí v koedukované (holky i kluci) skupině. Pomocí rozmanitých her a aktivit získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům – zdolávají překážky, radují se z úspěchů, učí se z nezdarů.

Skauti a skautky odhalují své silné stránky a rozvíjí své záliby.

Skautský kroužek je pro děti bezpečné zázemí a ideální místo pro vznik přátelských vazeb – tak důležitých hlavně v období dospívání.

Při akčních hrách v přírodě se děti stávají, kým chtějí – oblíbeným hrdinou z knížky, známým sportovcem, inspirativním umělcem. Učí se získávat informace a nakládat s nimi, řeší problémové situace, komunikují, prezentují své výtvory.

Skauti a skautky se schází každý pátek od 16:00 do 18:00 v naší klubovně na Roosveltově 101a v Olomouci.

Družinové schůzky probíhají ve středu (Běluhy - 15:30-17:30) a v pátek (Keříci - 16:00-18:00; Highlanders - 16:30-18:30) v naší klubovně na Roosveltově 101a v Olomouci.

Skauty vedou  Kovboj, Bubu a Basmati.

ODDÍLOVÉ SKUPINY

BENJAMÍNCI

Holky a kluci ve věku
5 - 6 let.

SVĚTLUŠKY

Holky ve věku
7 - 11 let.

VLČATA

Kluci ve věku
7 - 11 let.

SKAUTI

Holky a kluci ve věku
11 - 15 let.