O našem oddíle

15. SKAUTSKÝ ODDÍL POUTNÍCI

15. skautský oddíl Poutníci je jedním z tradičních a co se počtu členů týče jedním z největších skautských oddílů v Olomouci. V současné době má oddíl přes 60 aktivních členů, pro které připravuje jejich činnost 10 stálých členů vedení a bezpočet externistů z řad bývalých členů i vedoucích.

V našem oddílu působí 4 věkové kategorie – benjamínci (kluci a holky 5-6 let), světlušky (holky 7-11 let), vlčata (kluci 7-11 let) a koedukovaná skupina skautů a skautek ve věku 11-15 let.

Každý chce POUTNÍKA do svého týmu!

Akce a činnost našeho oddílu jsou orientovány na aktivní pobyt v přírodě a její poznávání, také na poznávání krás okolních měst či měst zahraničních. Snažíme se také do naší činnosti zapojit moderní technologie a podporovat tak přirozený vývoj naší společnosti. 

Všechny tyto dovednosti a zážitky naši členové prožívají na oddílových či družinových schůzkách, víkendových výpravách pod stan nebo do některé ze skautských základen.

Na výpravy vyrážíme jednou za čas i na kole či saních, nebo se brodíme po zasněžených (ano, ještě takové chvíle nastávají) pláních našich hor. Vrcholem celého roku a zúročením všech získaných dovedností je tradiční letní stanový tábor.

Neznamená to ale, že se po příchodu do našeho oddílu změní Vaše dítě v zeleného človíčka, který bude jíst pouze travní semínka. To opravdu ne. Naše členy vedeme osvědčenou skautskou metodou jak k samostatnému myšlení, tak i ke spolupráci v týmu.

U Poutníků se děti již od malička učí tzv. soft-skills, takže jim nedělá problém například vystoupit před ostatní a odprezentovat projekt, který vytvořila jejich družinka, zmapovat okolí tábořiště, určit sever, poznat stopy lesní zvěře, orientovat se v základních druzích rostlin i stromů.

V oddíle se dostanou do kontaktu s buzolou, GPSkou, foťákem, sirkami nebo lezeckým sedákem a lanem.
K zavázání tkaniček umí použít 6 základních uzlů a postupně se učí rozhodovat o nutnosti toho či onoho vybavení, časem si tak na výpravu raději místo plyšáka vezmou o jedny ponožky víc, nebo nezapomenou na své povinné věci.

Snažíme se rozvíjet individuální schopnosti a záliby našich členů, k tomu nám slouží zázemí naší skautské klubovny, která se nachází v areálu základní školy ZŠ Roosveltova. 

Se školou a školkou v areálu spolupracuje formou dětských dnů a jiných akcí pro děti.

Vůdcem oddílu je aktuálně Lukáš Kaleta - Kovboj, který má k dispozici různorodý tým lidí, který se stará o chod oddílu a všestranný rozvoj nám svěřených dětí.

Věřte že tým vedoucích se řídí heslem: „Jednou skautem, navždy skautem“ a skauting neberou jako políčko v kalendáři běžného dne, ale skauting je pro ně životním stylem! 

ODDÍLOVÉ SKUPINY

BENJAMÍNCI

Holky a kluci ve věku
5 - 6 let.

SVĚTLUŠKY

Holky ve věku
7 - 11 let.

VLČATA

Kluci ve věku
7 - 11 let.

SKAUTI

Holky a kluci ve věku
11 - 15 let.