Slunečná 2019

Není slavnostnější výpravy než je právě Slunečná. 27. 4. po týdenních obhajobách jsme usedli k posvátnému ohni, abychom se společně poohlédli na minulý rok a zavzpomínali na něj.

Mezi každoroční akce patří jednoznačně Slunečná.

Letos jsme se opět sešli v hojném počtu. Počasí nám moc nepřálo, ale venku je vždycky prima!

Přibyla nám spousta Poutníčků i Táborníků, a dokonce i dva Robinsoni. Na Slunečné proběhl náš tradiční slavnostní obřad, zazpívali jsme si u našeho posvátného ohně Vlajku i Šlapem dál Zopakovali jsme si, co jsme prožili minulý rok a zanechali zprávu o tom novém a vydali jsme se zpět domů.

Všichni jsme jeli s úsměvem na tváři a ten se ještě víc rozzářil po zastávce na hřišti. Tak zas za rok!

Zvonilka