Slunečná 2021

Časová osa videa:

0:01 Úvod
0:06 Úvodní slovo vůdkyně
0:35 Příchod na Slunečnou
2:01 Zapálení slavnostního ohně
3:03 Sliby Poutníčků, Táborníků a Robinsonů
3:16 Vykopání starých zpráv
4:42 Čtení zprávy benjamínků za rok 2020/2021
6:53 Čtení zprávy světlušek za rok 2018/2019
10:00 Čtení zprávy světlušek za rok 2019/2020
13:20 Čtení zprávy světlušek za rok 2020/2021
17:37 Čtení zprávy vlčat za rok 2018/2019
19:50 Čtení zprávy vlčat za rok 2019/2020
21:15 Čtení zprávy vlčat za rok 2020/2021
24:27 Čtení zprávy skauti za roky 2018/2021
28:20 Čtení zprávy Rychlé roty za rok 2018/2019
29:58 Čtení zprávy Rychlé roty za rok 2019/2020
31:52 Čtení zprávy Rychlé roty za rok 2020/2021
34:39 Podepisování a zakopávání zpráv
35:22 Informace o blížícím se táboře
37:31 Ukončení slavnostního ohně a Slunečné