Výprava do Strejčkova lomu 29.5. 2021

Ahój, tady Trent.

Řeknu Vám pár zážitků z naší výpravy do Strejčkova lomu.

Na této výpravě jsme byli jak vlčata tak světlušky. Nešli jsme celou dobu spolu, ale potkali jsme se u obědu. Udělali jsi oheň a společně opekli špekáčky.

Cesta vedla různě lesem, loukou, přes různé zkratky a skály. Omrkli jsme Strejčkův lom a se světluškami po obědě zahráli trojnožku a honili se v mokré trávě. Nakonec jsme si ještě dali zmrzlinu.

Cestou na nádraží jsme dostali Potaropol a já Trent jsem jako jediný dostal přezdívku.

Už se všichni těšíme na další dobrodružství s vlčaty.

Zapsal Trent